31.05.2011

Vstúpili sme do procesu zavádzania systému managementu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005, odborné prípravy dokumentácie a predcertifikačného auditu.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE