Ak chcete vstúpiť do zákazníckeho systému, môžete tak urobiť na stránke Zákaznícky IS.

Súčasťou prepracovaného zákazníckeho informačného systému je:

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE