16. 6. 2014

Opäť po roku absolvovala spoločnosť Master Internet dozorný audit. Audit vykonala na konci minulého týždňa prestížna certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Czech, ktorá potvrdila, že všetky procesy v Master Internet sú na úrovni normy ISO. Master Internet je teda naďalej držiteľom certifikácií ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006.

ISO 9001 stanovuje systém riadenia managementu kvality a je aplikovaná na všetky procesy a aktivity súvisiace s poskytovaním serverhostingových služieb. Certifikát ISO 27001:2006 potom potvrdzuje, že spoločnosť dbá na zachovanie najvyšších štandardov v oblasti bezpečnosti, správy dát a riadenia rizík.

Obhájením certifikátov spoločnosť Master Internet potvrdila, že spĺňa všetky požiadavky na systém riadenia kvality organizácie a bezpečnosti informácií v súlade s medzinárodne uznávanými normami. Partneri a zákazníci Master Internet si tak môžu byť istí, že všetky interné procesy prebiehajú systematicky a s dôrazom na bezpečnosť ich dát.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE