04.06.2013

Spoločnosť Master Internet úspešne absolvovala po roku prvý dozorný audit a potvrdila tak dodržiavanie noriem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006. Audit vykonala prestížna certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Czech, ktorá zistila, že všetky procesy v Master Internet sú na úrovni normy ISO.

ISO 9001:2009 je štandard pre systém managementu kvality. Norma je aplikovaná na všetky procesy a aktivity súvisiace s poskytovaním serverhostingových služieb a ich neustálym zlepšovaním. V priebehu auditu sú tieto procesy kontrolované a je preskúmavané či prebiehajú systematicky a podľa vopred daných pravidiel.

Certifikát ISO 27001:2006 osvedčuje, že spoločnosť dbá na zachovanie najvyšších štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti, správy dát a riadenie rizík s touto problematikou súvisiace. Poskytuje zákazníkom istotu, že ich informácie sú zabezpečené v súlade s medzinárodne uznávanými normami.

Obhájením týchto certifikátov spoločnosť Master Internet potvrdila nadštandardnú úroveň svojich služieb a svoj ​​dlhodobý zámer služby neustále zdokonaľovať s ohľadom na najmodernejšie trendy a prístupy.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE