24.10.2011

Počas dneška sme dokončili upgrade našej cloud platformy na vSphere 5. Znamená to definitívnu voľnosť vo výkone a kapacite ponúkaných VM (Virtual Machine). Teoretický limit na jeden cloud server aktuálne činí 32 jadier a 1 TB RAM.

Upgrade bol bez výpadku pre existujúcich zákazníkov.

Takisto zákazníkom nášho cloudu novo poskytujeme virtuálny stavový firewall vShield Zones. Pre zákazníkov s vlastnou VMware infraštruktúrou ponúkame holý výpočtový výkon (hybridný cloud).

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE