Site Recovery

Pre cloudových zákazníkov ponúkame zálohovanie celého systému do inej lokality. Neoceniteľná forma zálohy príde na rad v prípade fatálneho zlyhania primárneho datacentra. Celý projekt je totiž asynchrónne replikovaný do druhého mesta.

Riešenie vysokej dostupnosti

Kompletné dáta z primárneho diskového poľa replikujeme na pole v záložnej lokalite. Konkrétny počet záloh a interval zálohovania je však vždy na konkrétnej dohode so zákazníkom.

Záloha do oddelenej lokality

Záloha diskového poľa do druhej lokality prebieha asynchrónne. Práve asynchrónna záloha si vie poradiť so vzdialenosťou Praha – Brno. Synchrónna replikácia do lokality vzdialenej pár kilometrov totiž v prípade živelnej pohromy postráda význam.

Kompletná záložná infraštruktúra

Pri výpadku primárnej lokality nebudete čakať na obnovenie dát zo zálohy. Všetky dáta na sekundárnom poli sú už vopred pripravené. A rovnako tak záložná infraštruktúra. Váš cloud spustíme so zachovanými IP adresami.

Replikácia diskového poľa

Na zálohovanie cloudu do sekundárnej lokality používame dôveryhodný nástroj Site Recovery Manager (SRM). Tento etablovaný produkt spoločnosti VMware umožňuje natívnu replikáciu diskových polí medzi dvoma autonómnymi lokalitami. Zrkadlí sa celé logické zväzky Dell Compellent.

U služby Site Recovery dochádza ku kompletnej replikácii na úrovni diskového poľa. Produkčné dáta z virtuálnych serverov sa v pravidelných intervaloch replikujú z primárnej do záložnej lokality. Celý proces je vďaka Site Recovery Manageru plne zautomatizovaný a monitorovaný. Umožňuje tiež testovanie bez vplyvu na produkčnú infraštruktúru.

V sekundárnej lokalite zákazníkovi rezervujeme totožné prostriedky ako v lokalite primárnej. Pretože Site Recovery kompletne replikuje produkčné dáta na diskové pole v inej lokalite, nie je pri výpadku primárnej lokality potreba čakať na obnovenie dát zo zálohy. Všetky dáta na sekundárnom poli sú už vopred pripravené. Možno navyše zachovávať aj staršie kópie, čím je možné zachrániť napr. poškodenie filesystému virtuálneho servera z dôvodu chyby operačného systému. Operatívne sa tak môžete vrátiť k poslednej funkčnej verzii zo zálohy. Veľkou výhodou Site Recovery je aj fakt, že pre virtuálne servery bežiace v cloude je absolútne transparentný.

Site Recovery schéma

Špecifikácia

  • Replikácia do druhej lokality
  • Kompletná infraštruktúra vrátane serverov
  • Počet záloh a interval na dohovore, najkratší možný 15 minút
  • Možnosť voľby primárneho datacentra Praha či Brno
  • Nenahrádza zálohovanie
  • Znateľne znižuje Recovery Time Objective
  • U relačných databáz nemožno zaručiť konzistentný stav po obnoveniu

Chcem zvýšiť dostupnosť svojho cloudu

Ak chcete používať tento kontaktný formulár, musíte mať povolený Javascript.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE