Replikácia

Váš cloudový server štandardne a v rámci ceny replikujeme na záložné diskové pole v rovnakej lokalite. Pokiaľ máte záujem o asynchrónnu replikáciu dát do druhého datacentra, vyberte doplnkovú službu, ktorá spočíva vo vytvorení aktuálnych kópií diskového poľa.

Replikácia vás ochráni pred prípady zlyhania datacentra, kedy posledná kópia zostane uchovaná v druhej lokalite – pre pražské Master DC v Brne a naopak. Oproti zálohovaniu držíme len poslednú kópiu celého úložiska. Ku cloudovému serveru zvolíte replikáciu v jednom z krokov nášho Konfigurátoru. Pre rozšírenie už aktívnej služby o replikáciu, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Zvýšite dostupnosť

Replikáciou dát do oddelenej lokality chránite svoje riešenie pred zlyhaním primárneho datacentra. Vaše dáta v takom prípade zostanú v bezpečí nezasiahnutého datacentra.


Replikácia nie je to isté ako Site Recovery

Pre ešte vyššiu dostupnosť svojho virtuálneho servera v cloude zvoľte Site Recovery, kedy pre vás budeme v sekundárnej lokalite držať okrem aktuálnej kópie na diskovom poli aj kompletnú prevádzkovú infraštruktúru.

Administrátor radí

Nepodceňujte zálohovanie. Replikácia podrží vaše dáta v prípade zlyhania, ale ak si zmažete časť databázy pod rukami, je na rozdiel od zálohy veľmi ťažké získať dáta z repliky.

Martin Žídek, technický riaditeľ

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE