31.11.2011

Dnes sme zdarne dokončili rozsiahlu rekonštrukciu a rozšírenie energocentra Master DC Brno. Došlo ku kompletnej prestavbe VN časti, vybudovaniu novej sekcie trafostanice, inštaláciu ďalšieho transformátora o výkone 1 MW a nových rozvádzačov NN s moderným systémom istiacich prvkov. Spomínané úpravy sú základom pre ďalšie plánované rozšírenia brnenského datacentra.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE