Informačný systém QI

QI je komplexný informačný systém, ktorý efektívne pomáha riešiť väčšinu bežnej podnikovej činnosti.

V súčasnej dobe ho používa vyše 20 000 užívateľov vo viac ako 700 firmách. Master Internet je prvým poskytovateľom QI v podobe SaaS, teda služby prenajaté za mesačný paušál bez veľkých počiatočných investícií. Typové riešenie tak môžete využívať už od 1990, - mesačne bez DPH na základe maximálneho počtu súčasne prihlásených užívateľov.

Firemné dáta v bezpečí

Bezpečnosť prístupu k dátam chráni prepracovaný systém prístupových práv. Trojvrstvová architektúra QI potom chráni dáta pred stratou a poškodením.

Jednoduché ovládanie pre každého

QI sa ovláda podobne ako MS Office, používa aj podobnú grafiku. Vkladanie dát je rýchle, vyhľadávanie a triedenie ľahké. Pre istotu však každému zákazníkovi vkladáme do QI kompletnú dokumentáciu a nápovedu.

Pohodlné vkladanie dát

Dáta do QI stačí vložiť len raz. Okamžite sa prenesú na všetky potrebné formuláre. To isté platí pri úpravách už vložených dát. Do vášho QI sa toho skrátka vojde viac a systém je stabilný, rýchly a stále aktuálny.

Kompatibilita s ostatnými SW

QI komunikuje s ostatnými software, napríklad MS Office, váhovými systémami, CAD/CAM systémami a pod. Dáta sa navzájom spájajú a je možné ich tlačiť či exportovať vo všetkých bežných formátoch.

Moduly

Informačný systém QI je dômyselnou stavebnicou dvadsiatich deviatich modulov a niekoľkých desiatok obchodných jednotiek. Nech už si ich poskladáte akokoľvek, vnútorná logika a prepojenie všetkých dát zostane zachovaná.


Kľúčový modul pre obchodné firmy. Podporuje riadenie obchodnej činnosti vo firme, umožňuje prenos obsahu z existujúcich dokladov do dokladov nasledujúcich a pod. Pre predaj aj obchod ponúka prakticky neobmedzené možnosti tvorby cien, zliav a prirážok aj zaraďovanie partnerov do dealerských kategorií.

 • Obchodný partneri
 • Základný nákup a predaj
 • Intrastat
 • Reklamácie a záruky
 • Prijaté objednávky
 • Rezervácia a blokácia tovaru
 • Platobná morálka, kredity odberateľov
 • Ponuky vydané
 • Predajné zmluvy
 • Cenníky
 • Zľavy a prirážky
 • Požiadavky obchodných partnerov
 • Vydané objednávky
 • Automatické vytváranie vydaných objednávok
 • Dodávateľské katalógy tovaru

Optimálna zásoba plní požiadavky zákazníkov, ale neviaže finančné zdroje

Modul sklady je prínosom pre všetkých, ktorí chcú mať dokonalý a okamžitý prehľad o všetkých zásobách, ich cenách, stavoch a pripravenosti. Pri použití QI najviac oceníte prehľadnosť, a to ako v evidencii, tak v skladoch samotných.

 • Základné sklady
 • Skladové prehľady
 • Inventúry skladov

Spracovanie miezd s ľahkosťou

Komplexné riešenie pre oblasť miezd. Tento modul spracuje mzdy v organizáciách s niekoľkými zamestnancami aj vo firmách s komplikovanou agendou a rôznymi typmi pracovno-právnych vzťahov.

 • Mzdy – základné (CZ)
 • Účtovanie miezd (CZ)
 • Mzdové výkazy (CZ)
 • Export pre ISPV a ISP (CZ)
 • Tvorba podkladov pre mzdy
 • Mzdy – zálohy (CZ)
 • Základná personalistika

QI je pripravené plniť základné požiadavky menších firiem, ale ponúka aj komplexné riešenia vyžadujúce špecialistov v obore, akými sú účtovní a daňoví poradcovia, audítori či daňové a účtovné kancelárie.

 • Podvojné účtovníctvo
 • Predkontácia
 • Užívateľské predpisy zostáv
 • Hospodárske strediská

Žiadne zbytočné výdavky a finančné toky pod kontrolou

Majte svoje finančné toky pod kontrolou. Informačný systém QI vám umožní financie komfortne spracovávať a naplno tak využiť všetok potenciál. Spracovávanie pohľadávok a záväzkov aj komunikácia s finančnými inštitúciami pre vás budú s modulom Financie hračkou. QI vám poskytne rýchle prehľady o nákladoch a výnosoch, postráži za vás zmeny v zákonoch a zabezpečí legislatívnu čistotu. Ľahko budete viesť bankové účty aj pokladňu a vykonávať operácie s nimi spojené.

 • Pohľadávky, základné financie
 • Záväzky
 • Banky
 • Upomienky a penalizácie
 • DPH (CZ)
 • Zápočty pohľadávok a záväzkov
 • Import Kurzového lístka (CZ)
 • Elektronická komunikácia s finančnými inštitúciami

Presná evidencia stavu majetku

Modul Majetok ocenia všetci, ktorí chcú mať dokonalý prehľad o aktuálnej hodnote svojho majetku, odpisoch, umiestneniu a zmien v kartách. Vďaka informačnému systému QI môžete maximálne automatizovať evidenciu majetku a pracovať so spoľahlivou a zákonom odpovedajúcou evidenciou.

 • Základný majetok
 • Základný majetok krátkodobý
 • Základný majetok dlhodobý
 • Účtovanie majetku
 • Štandardný výpočet odpisov (účtovné, daňové)
 • Základné inventarizácie majetku


Technické zázemie služby

Master Internet zaisťuje kompletnú prevádzkovú infraštruktúru informačného systému QI. Systém beží na cloudovej platforme MasterCLOUD, čo umožňuje zníženie nákladov na budovanie vlastnej hardwarovej platformy, ale vďaka svojej robustnosti garantuje bezvýpadkovú prevádzku. Všetky komponenty sú v plne redundantnej konfigurácii N+1. Systém na báze SaaS - Software as a Service je pre firmy lákavý okrem iného aj pre dodávku kompletného riešenia, ktoré vyžadujú. Zákazník čerpá od poskytovateľa službu, nemusí teda vynakladať finančné prostriedky na investície do hardware.

Technológie MasterCLOUD

Zaujala vás táto služba?

Ak chcete používať tento kontaktný formulár, musíte mať povolený Javascript.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE