NOV31

Rekonštrukcia a rozšírenie energocetra Master DC Brno

Dnes sme zdarne dokončili rozsiahlu rekonštrukciu a rozšírenie energocentra Master DC Brno. Došlo ku kompletnej prestavbe VN časti, vybudovaniu novej sekcie trafostanice, inštaláciu ďalšieho transformátora o výkone 1 MW a nových rozvádzačov NN s moderným systémom istiacich prvkov. Spomínané úpravy sú základom pre ďalšie plánované rozšírenia brnenského datacentra.


OKT24

Upgrade cloud platformy na vSphere 5

Počas dneška sme dokončili upgrade našej cloud platformy na vSphere 5. Znamená to definitívnu voľnosť vo výkone a kapacite ponúkaných VM (Virtual Machine). Teoretický limit na jeden cloud server aktuálne činí 32 jadier a 1 TB RAM.

Upgrade bol bez výpadku pre existujúcich zákazníkov.

Takisto zákazníkom nášho cloudu novo poskytujeme virtuálny stavový firewall vShield Zones. Pre zákazníkov s vlastnou VMware infraštruktúrou ponúkame holý výpočtový výkon (hybridný cloud).


OKT05

Nová hostingová služba

V minulých mesiacoch sme sputili novú hostingovú službu využívajúcu najprogresívnejšiu formu virtualizácie – cloud. CloudHosting je prenájom virtuálneho dedikovaného serveru na platforme s vysokou dostupnosťou a možnosťou flexibilného rastu. V rámci akcie spustenia novej služby sme pre nových a existujúcich zákazníkov pripravili špeciálnu ponuku základného cloud balíčku - cloudhosting na prvé 3 mesiace s 90% zľavou. Spoločnosti, ktoré zvažujú profesionálny hosting s extrémnou dostupnosťou, môžu tejto akcie využiť, platiť tri mesiace minimálnu čiastku a potom prípadne konzultovať ďalšiu podobu služby – výpočtový výkon, operačná pamäť, konektivita (bandwidth), úložné kapacity, administrácia, zálohovanie a ďalšie doplnkové služby.


JÚN29

Nové HP zostavy dedikovaných serverov

Zverejnili sme naše nové HP zostavy dedikovaných serverov. Cenová ponuka začína u HP ProLiant DL120 G7 na atraktívnych 2185,- za mesiac bez DPH. Od HP je v ponuke tiež rada Proliant DL160 G6. Predvolené servery majú rozmanité konfigurácie od SATA diskov o kapacite 250 GB po rýchle SAS disky 600 GB vrátane HW RAID. Hot swap technológia umožňuje prípadnú výmenu disku bez akéhokoľvek prerušenia behu stroja. Nová generácia HP serverov tiež ponúka zdokonalené funkcie pre správu serverov z ľubovoľného miesta iLO3, ktoré poslúži ako komfortná náhrada za KVM over IP bez nutnosti fyzického pripojovania. Zostavy sú samozrejme k dispozícii aj vo variante managed serverov a ich presné parametre je možné konfigurovať na mieru po konzultácii s obchodným zástupcom.


MÁJ31

Zavádzanie ISO 9001 a ISO/IEC 27001

Vstúpili sme do procesu zavádzania systému managementu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005, odborné prípravy dokumentácie a predcertifikačného auditu.


APR20

Nová služba MasterDisk

MasterDISK - zálohovanie a archivácia

Dnešným dňom spúšťame našu novú službu MasterDISK. MasterDISK je moderný produkt pre zálohovanie, archiváciu a zdieľanie dát. Jedná sa o zdieľané dátové úložisko, ktoré je prístupné cez webové rozhranie alebo ho možno namapovať ako virtuálny disk v systéme. Súčasťou služby je správa užívateľov a skupín vrátane nastavenia práv k jednotlivým zložkám. Samozrejmosťou je garancia dostupnosti služby. Pre viac informácií viď www.masterdisk.sk.


JAN19

Dátový tok našej siete

Celkový dátový tok našej siete presiahol hranicu 40 Gbps.


JAN14

Nové webové stránky Master Internet

Dnešným dňom sme spustili našu novú webovú prezentáciu. Veríme, že s ňou budete spokojní, event. pripomienky smerujte na adresu webmaster@master.cz

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE