NOV09

Lepšie pripojenie do slovenského SIXu

V rámci vylepšovania našej siete sme dnes aktivovali 10GE ​​priamy peering s UPC a 10GE ​​záložnú trasu do peeringového centra SIX v Bratislave.


SEP30

Nový účet pre platby

Radi by sme vás informovali o novom účte pre úhradu faktúr za služby. Prosíme, aby ste teraz smerovali platby na účet číslo 713864001/2010 vedený u spoločnosti Fio banka, a.s.


AUG31

Platby zo Slovenska

Vychádzame v ústrety požiadavkám našich slovenských zákazníkov a novo umožňujeme posielanie platieb za naše služby na účet priamo na Slovensku. Dúfame, že táto novinka spríjemní užívanie našich služieb.


JÚL21

Akcia: k housingu 3 mesiace zadarmo pre ďalší server

Zverejnili sme akčnú ponuku pre housing serverov. Za každý umiestnený zákaznícky server ponúkame housing pre ďalší server na 3 mesiace zadarmo.


JÚL13

1 Gbps porty pre housing v akcii

Do konca augusta ponúkame akčné 1Gbps porty pre všetky housingové balíčky. Viac informácií nájdete v našom cenníku server housingu.


JÚL6

Nové tarify housingu

Dnes sme zverejnili nové housingové tarify s neobmedzenými prenosy dát. Prenosové rýchlosti, ktoré v rámci našich štandardných tarifov ponúkame, sú od 100 Mbps až po neuveriteľných 10 Gbps. Pre viac informácií navštívte stránku s cenníkom housingu serverov.


APR15

Divíziu telekomunikačných služieb odkúpil Dial Telecom

Dial Telecom, popredný český poskytovateľ telekomunikačných služieb, odkúpil divíziu veľkopredaja telekomunikačných služieb od spoločnosti Master Internet, s.r.o. Akvizíciu v týchto dňoch oficiálne potvrdil Krajský súd v Brne zápisom do obchodného registra. Touto transakciou Dial Telecom získal atraktívnych klientov z oblasti veľkopredaja telekomunikačných služieb. Spoločnosť Master Internet predajom získala prostriedky na posilnenie svojej pozície v oblasti datacentier a hostingových služieb.

"Veľkopredaj telekomunikačných služieb už nespĺňal naše očakávania. Chceme sa ďalej sústrediť na náš hlavný obchodný zámer, čo je serverhosting – prenájom technológií a kolokačného priestoru. Už v priebehu tohto roku budeme rozširovať priestory našich datacentier," komentuje predaj odštepného závodu Filip Špaček, prevádzkový riaditeľ Master Internet, s.r.o.

Dial Telecom získal ďalších klientov z oblasti veľkopredaja telekomunikačných služieb. Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 31. marca 2010 bol predaný Master Internet, s.r.o., odštepný závod so sídlom v Brne, spoločnosti Dial Telecom, a.s. K zápisu do obchodného registra došlo k dátumu 9. apríla 2010.

"Dial Telecom touto transakciou získal atraktívnych klientov, ktorým ponúkne výhody jednej z najväčších optických sietí v strednej Európe," vysvetľuje Tomáš Strašák, člen predstavenstva Dial Telecom, a.s.

"Dial Telecom poskytuje hlasové, dátové a internetové služby s garantovanou dostupnosťou po celej Českej republike prostredníctvom vlastnej optickej siete. Veľkoobchodne poskytuje trvalé pripojenie k internetu, virtuálné zabezpečené privátne siete, virtuálneho hlasového operátora, najrôznejšie typy prenájmov optických vlákien, hlasová spojenie prostredníctvom IP protokolov, telefónne čísla, ich prenositeľnosť a radu ďalších služieb," dodáva Tomáš Strašák.

Okrem spomínanej transakcie sa obe spoločnosti dohodli na dlhodobej spolupráci v oboch segmentoch telekomunikačných služieb.


APR08

Nová ponuka virtuálnych serverov

Dnes sme zverejnili novú ponuku virtuálnych serverov s akčným tarifom MEDIUM.

Nová ponuka VPS obsahuje tieto novinky:

  • všetky tarify majú takmer dvojnásobné parametre
  • OS Microsoft Windows Server 2008 ponúkame k našim VPS za identickú cenu ako Linux, tj. bez akéhokoľvek príplatku.
  • weboví vývojári môžu k virtuálnemu serveru využiť ponuky partnerského programu Microsoft WebsiteSpark, a získať software v hodnote desiatok tisíc korún zadarmo
  • tarif virtuálneho serveru MEDIUM je v akcii na prvý polrok za 245 Kč mesačne

Viac informácií o nových tarifoch nájdete na stránke s cenníkom virtuálnych serverov.


MAR15

Navyšujeme konektivitu

Dnes sme navýšili konektivitu do slovenského peeringového centra SIX. Aktuálna kapacita prepoja z Brna do Bratislavy je teda 10 GE.


FEB12

Vyššia konektivita do NIX

Dvojnásobne sme navýšili konektivitu do peeringového centra NIX. Aktuálna kapacita prepoja je 2 x 10 GE.


JAN19

Dohoda o predaji divízie telekomunikačných služieb

Telekomunikačná skupina Dial Telecom sa dohodla na uzavretie zmluvy o odkúpení divízie veľkopredaja telekomunikačných služieb od spoločnosti Master Internet, s.r.o. K transakcii dôjde v prvom štvrťroku tohto roka.

Spoločnosť Master Internet už v uplynulom roku 2009 viditeľne znižovala počet distribučných bodov svojej telekomunikačnej siete a sústredila sa skôr na služby dátových centier. Terajšou dohodou so skupinou Dial Telecom sa definitívne rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v oblasti veľkopredaja.

Master Internet vďaka predaju získa ďalšie prostriedky na posilnenie svojej pozície v oblasti datacentier a hostingových služieb. "Veľkopredaj telekomunikačných služieb prestal spĺňať naše očakávania, v posledných dvoch rokoch sme v tomto segmente de facto nezvýšili svoj ​​trhový podiel. Naopak už v tomto roku plánujeme ďalšie investície do rozširovania housingových priestorov," komentuje prevádzkový riaditeľ Master Internet Filip Špaček.

"Dial Telecom touto transakciou získa atraktívnych klientov, ktorým ponúkne výhody jednej z najväčších optických sietí v strednej Európe," vysvetľuje člen predstavenstva Dial Telecom Tomáš Strašák.

Okrem spomínanej transakcie sa obe spoločnosti dohodli na dlhodobej spolupráci v oboch segmentoch telekomunikačných služieb.

Akciová spoločnosť Dial Telecom je poskytovateľom komplexného portfólia hlasových, dátových a internetových služieb s garantovanou dostupnosťou po celej Českej republike prostredníctvom vlastnej optickej siete. Dĺžka prevádzkovaných optických trás spoločnosti Dial Telecom činí v súčasnosti 4 500 kilometrov v rámci Českej republiky a 100 km optických trás s približne 7 700 km optických vlákien v rámci metropolitnej siete v Prahe. Je členom medzinárodnej telekomunikačnej skupiny Dial Telecom.


JAN13

Presun supportu v Master DC Brno

Náš brnenský support v budove Kovotermu na ulici Cejl 20 bol premiestnený do nových kancelárií o poschodie vyššie. Teraz teda zamestnanca podpory zastihnete v šiestom poschodí. Kontaktné údaje zostávajú rovnaké ako doteraz.


Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE