30. 4. 2014

Od 1. apríla beží v cloude Master Internet kľúčová aplikácia pre príjem žiadostí dotačného programu Nová zelená úsporám. K výberu cloud hostingu sa klient priklonil s ohľadom na vysoký výkon a možnosť škálovania. Riešenie je navrhnuté tak, aby unieslo záťaž niekoľkých tisíc prístupov v jeden okamih. Aplikáciu pre Štátny fond životného prostredia vyrobila a dodala spoločnosť Neternity.cz.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE