20.04.2011

MasterDISK - zálohovanie a archivácia

Dnešným dňom spúšťame našu novú službu MasterDISK. MasterDISK je moderný produkt pre zálohovanie, archiváciu a zdieľanie dát. Jedná sa o zdieľané dátové úložisko, ktoré je prístupné cez webové rozhranie alebo ho možno namapovať ako virtuálny disk v systéme. Súčasťou služby je správa užívateľov a skupín vrátane nastavenia práv k jednotlivým zložkám. Samozrejmosťou je garancia dostupnosti služby.

Pre viac informácií viď www.masterdisk.cz.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE