01.09.2014

V dátových centrách Master DC Praha a Brno bola dnes spustená nová Wi-Fi sieť. Zákazníkom uľahčí prácu predovšetkým vďaka podstatne vyšším prenosovým rýchlostiam, ktoré ponúka. Prihlásenie je možné priamo z webového prehliadača po zadaní autentifikačných údajov. V prípade ťažkostí s prihlásením sú klientom plne k dispozícii pracovníci technického supportu.

Nová sieť spĺňa štandard 802.11ac a vďaka svojej rýchlosti je známa aj ako sieť gigabitová.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE