Na použitie VMware Remote Console (VMRC), musí mať Váš prehliadač nainštalovaný VMRC plugin. VMRC plugin je podporovaný v operačných systémoch Microsoft Windows XP a novších a ďalej na linuxových OS. Plugin možno nainštalovať aj v operačnom systéme MAC OS X kde nie je oficiálne podporovaný, ale nasledujúci postup inštalácie sa môže líšiť. Windows verzia VMRC pluginu je dostupná len pre 32-bitové prehliadače. Linuxová verzia pluginu je dostupná ako pre 32-bitovú tak aj 64-bitovú verziu.

Podporované prehliadače:

Postup inštalácie:

Video návod pre Windows

Video návod pre LinuxVideo návod pre Mac OS X

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE

y