Microsoft Exchange

Mailserver je groupwarové riešenie poskytujúce mocný komunikačný nástroj so širokou škálou možností tímovej práce a prístupu k informáciám. Okrem štandardnej funkcie mailservera, možno systém Mailserver Exchange využívať k organizácii a plánovaniu času pomocou kalendárov, zaznamenávaniu a managementu úloh, tvorbe užívateľských aj globálnych adresárov a ďalším činnostiam.

Tímová spolupráca

Mailserver Exchange ponúka okrem základnej funkcie mailového servera aj nástroj na organizáciu tímovej spolupráce. Užívatelia tak môžu zdieľať rôzne typy objektov od kalendárov po adresáre.

Bezpečný prístup

Nemusíte sa obávať o svoje dáta, ich prenos medzi serverom a klientskou stanicou je zabezpečený šifrovanou komunikáciou.

Užívateľské rozhrania

Systém je vybavený niekoľkými rozhraniami - natívnou aplikáciou MS Outlook, webovým rozhraním a mobilnou aplikáciou Outlook Mobile Access.

Prístup k mailovej schránke

  • natívna klientská aplikácia MS Outlook určená pre plnohodnotný lokálny aj vzdialený prístup k systému bez nutnosti VPN pripojenia. Pomocou synchronizácie dát do lokálnej databázy podporuje prácu v oboch režimoch on-line aj offline.
  • pokročilé webové rozhranie Outlook Web Access pre on-line prístup. Všetka komunikácia medzi serverom a klientskou stanicou prebieha šifrovane.
  • rozhranie Outlook Mobile Access pre komunikáciu prostredníctvom mobilných telefónov s operačným systémom Windows Mobile.

Mimo tieto rozhrania môžete k serveru pristupovať aj prostredníctvom ľubovoľných klientských aplikácií podporujúcich štandardizované poštovné protokoly POP3, IMAP, SMTP.

Terminálové pripojenie

  • vzdialený prístup formou terminálového pripojenia je samostatne licencovanou službou
  • licencia je štandardnou súčasťou MS Windows Server 2008
  • po pripojení užívateľa pomocou Remote Desktop (RDP) je spustená samostatná inštancia klientského prihlásenia
  • dáta a aplikácie spracováva priamo server
  • medzi vzdialeným počítačom a serverom je prenášaný iba obsah obrazovky a podnety generované užívateľom prostredníctvom vstupných zariadení klávesnica - myš
  • v prípade pádu a opätovného naviazania prerušeného spojenia medzi aplikáciou RDP a terminálovým serverom je užívateľovi zobrazený posledný aktuálny stav vrátane otvorených aplikácií a dokumentov


Antivir/antispam riešenie

ForeFront for MS Exchange zahŕňa niekoľko metód detekcie a odhaľovania nevyžiadanej pošty vrátane pravidelne aktualizovanej databázy signatur. V on-line režime sú priebežne testované prichádzajúce aj odchádzajúce správy, off-line režim potom v pravidelných intervaloch testuje informácie uložené v databázi servera. Off-line detekcia slúži na elimináciu správ, ktoré neboli rozpoznané v priebehu on-line testu. Vlastná aktualizácia antispamového/antivírového nástroja prebieha úplne automaticky.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE