Virtuálna ústredňa a call centrum

Aby sa zákazník vždy dovolal tomu, komu chcel. Aby ste si ľahko mohli nastaviť, čo počujú po zazvonení. A tiež pre vyššiu efektivitu vašich zamestnancov.

Hostované call centrum je nástroj určený pre zvýšenie efektivity a úspory nákladov call centier. Jedná sa o flexibilný softwarový produkt SEVIO 2.2. prevádzkovaný na našich serveroch. Hostované call centrum je určené nielen pre call centrá prevádzkované na samostatných či detašovaných pracoviskách, ale aj pre tých, ktorí zamestnávajú operátorov pracujúcich z domova.

Hlavnou výhodou hostovaného call centra je zbavenie sa nutnosti správy servera a prípadných problémov s jeho zaťažením. Užívatelia pristupujú do systému pohodlne prostredníctvom webového rozhrania s intuitívnym ovládaním, pomocou ktorého môžu viesť prehľadné a systematické záznamy o priebehu telefonátov. Tieto informácie je potom možné účinne vyhodnocovať.

Virtuálna ústredňa uľahčuje prácu operátorov a zvyšuje ich produktivitu. Ďalej tiež prispieva k optimalizácii prevádzky call centra, a to nielen vďaka aktuálnemu prehľadu o jeho vyťažení a možnosťou posilnenia jednotlivých častí. Možnosť odposluchu a spätnej analýzy sú potom samozrejmosťou.

VIAC INFORMÁCIÍ

Zvýšte efektivitu

 • Jednoduchšia práca pre operátorov
 • Vyššia produktivita zamestnancov
 • Optimalizácia prevádzky
 • Aktuálny prehľad o vyťažení call centra
 • Možnosť odposluchu a spätnej analýzy

Cenník virtuálnej ústredne

Balíček
Súbežné hovory
Vnútorné linky
Ostatné
Cena
Základná ústredňa
5
20
-
1000 Kč
Väčšia ústredňa
20
80
-
2660 Kč
Ústredňa & call centrum
5
20
4 operátori
5150 Kč
**
Ústredňa & call centrum & CRM
5
20
4 operátori, 5 licencií CRM
5150 Kč


Pokiaľ nie je explicitne uvedené inak, všetky ceny sú v EUR bez DPH za 1 mesiac.
Softwarové komponenty

Pasívny dialer

Základný modul pre telemarketingové kampane.

 • Vedenie oddelených kampaní s preddefinovanými otázkami
 • Ľahké vytáčanie čísiel jediným kliknutím
 • Kategorizáciu a slovné hodnotenie hovoru
 • Ľahký import a export kontaktov, otázok a odpovedí vo formáte CSV
 • Automatické spracovanie dát

Prediktívny dialer

Výkonnejšia nadstavba, ktorá oproti pasívnemu dialeru ponúka rozšírené možnosti.

 • Spustiť niekoľko nezávislých kampaní
 • Automatické vytáčanie čísel a ich distribúciu medzi voľných operátorov
 • Odfiltrovanie hovorov smerujúcich na faxy, záznamníky a pod.
 • Preťaženie fronty väčším počtom hovorov, než je počet voľných operátorov
 • Dynamický telefónny zoznam vrátane DoNotCallList
 • Pokročilejšiu prácu s SQL databázou
 • Vedenie štatistiky úspešnosti kampaní

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE