25.02.2013

microsoft hostingová kompetencia

Microsoft uznáva hostingovú kvalifikáciu Silver partnera Master Internet. V prípade spolupráce s nami, ako Silver partnerom spoločnosti Microsoft, máte teraz istotu našej odbornosti: iba najlepších 5 % partnerov Microsoftu získalo odbornú kompetenciu. V rámci získania hostingovej kompetencie sme vyhoveli rozsiahlym technologickým požiadavkám a preukázali sme odbornosť splnením prísnych skúšok, ktoré vyvrcholili certifikačným procesom spoločnosti Microsoft. Naše zručnosti a vedomosti boli preukázané implementáciami mnohých projektov v rôznych odvetviach hostingu. Vysoká úroveň našich služieb je tiež doložená spokojnosťou našich zákazníkov, ktorí nás pre získanie tejto kompetencie odporučili.

Hostingová kompetencia Microsoft je pre nás dobrou správou aj preto, že nám umožňuje prístup k novým softwarovým technológiám a špecializovanej technickej podpore Microsoft, ktorú radi využijeme na skvalitnenie našich služieb.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE