Na čo sa nás často pýtate?Obecné FAQ

 • Dedikovaný server je na rozdiel od webhostingu nezdieľaný. Ak požadujete súčasne oddelené prostredie a vyhradený výkon, ale o server sa nechcete starať, vyberte managed server. U managed serverov naviac vykonávame taktiež dohľad 24x7 a proaktívne riešenie prípadných problémov. Vyhradený výkon a súčasne vysokú dostupnosť vám môžu poskytnúť cloud servery. Dôvody pre vlastný server sme zhrnuli tu.

 • Zásadný rozdiel je v správe servera, takzvanej administrácii. U dedikovaného servera je v cene služby len inštalácia operačného systému. O všetok ďalší software, zálohovanie, aktualizácie atď. sa musíte starať sami. Ak sa chcete zbaviť týchto starostí, je pre vás vhodnejší managed server. Hlavnou výhodou managed serverov je okrem správy aj dohľad naším dohľadovým systémom 24x7 a proaktívne riešenie prípadných problémov. Súčasťou služby je vždy aj managed zálohovanie dát servera na naše zálohovacie servery.

 • O beh servera sa stará profesionálny administrátor, ktorý rieši všetky problémy za vás. 24 hodín denne servery monitorujeme a proaktívne riešime aj nečakané situácie. Súčasťou služby je vždy aj managed zálohovanie dát servera na naše zálohovacie servery.

 • Vybrať si môžete celkom z troch typov zálohovania. Ich podrobný popis nájdete na stránke Zálohovanie.

 • Dohľad dostupnosti je doplnkovou službou, ktorá je však spolu s proaktívnym riešením automaticky súčasťou každej managed služby, teda napr. managed servera. Dohliadať môžeme všetky druhy služieb bežiacich na serveri, od www až k RAID poli. Ponúkame možnosť nastaviť notifikáciu na zákazníka - email, jabber, sms a pridať poznámku, podľa ktorej bude reagovať náš support. Prípadnú zmenu nastavenia dohľadu vykonávajú na žiadosť zákazníka naši administrátori.

 • Naša sieť beží na technológiách Cisco a Dell EMC s plne redundantnou architektúrou. Používame značkové HP a Dell EMC servery.

 • Zákazník môže rebootovať z CISu, čo u fyzického servera znamená vypnúť/zapnúť IP zásuvku. U VPS sa rebootuje skriptom. Ak na fyzickom serveri potrebujete takzvaný "mäkký reset" z klávesnice, musíte kontaktovať našu technickú podporu (je možné využiť KVM over IP).

 • DoS (Denial of Service) riešime individuálne selektívnou filtráciou na našej strane. Managed servery sú pravidelne updatované a monitorované.

 • Zálohovanie je automatickou súčasťou všetkých managed služieb. K akejkoľvek inej službe, ale aj v prípade že u nás žiadne služby zatiaľ nemáte, vám ponúkame rôzne typy zálohovania. Viac o možnostiach zálohovania sa dozviete v sekcii Zálohovanie.

 • Managed servery monitorujeme automaticky, zákazník je informovaný v prípade výpadku služby našim supportom. A monitoringom to nekončí, 24x7 reagujeme na problémy a aktívne ich riešime. U ostatných serverov sa jedná o doplnkovú službu, ktorú zriaďujeme na žiadosť zákazníka.

 • Garantujeme zásah do jednej hodiny. Viac záleží na zložitosti problému, ale sústredíme sa na to, aby sme boli vždy pripravení vykonať technický servis v najkratšom možnom čase.

 • Pokiaľ sa jedná o odkúpenie, je záruka podľa nakúpenej záruky od výrobcu. V prípade prenájmu je vždy po celú dobu trvania zmluvy.

Technické otázky

 • U dedikovaného servera sa vždy nastavuje pre zákazníka superuživatelský účet a umožňujeme aj prístup do out-of-band managementu. U HP iLO a u Dell EMC iDRAC.

  U managed serverov sa zriaďujú iba užívateľské prístupy cez ssh alebo ftp, ale zákazníkovi sa nenastavujú root práva.

 • Všetko záleží na dohode. Na linuxové servery štandardne inštalujeme vybraný operačný systém SSH, prípadne Apache, MySQL a PHP a ďalší software podľa potrieb zákazníka.

 • RAID je technológia na zvýšenie dostupnosti dát. Nejedná sa o zálohu, ani ochranu dát. Vykonáva sa zrkadlením (mirroring) obsahu diskov. Obsah sa súčasne zaznamenáva na dva disky. V prípade výpadku jedného disku sa pracuje s kópiou, ktorá je ihneď k dispozícii. Výrazne sa zvyšuje rýchlosť čítania, pretože čítame zároveň z niekoľkých diskov naraz. Zato zápis môže byť pomalší, pretože sa ukladajú rovnaké dáta na dva disky. Technika výrazne zvyšuje bezpečnosť dát proti strate spôsobenej poruchou hardware. Nevýhodou je potreba dvojnásobnej diskovej kapacity. (viz cs.wikipedia.org/wiki/RAID)

 • Ponúkame možnosť VLAN. Každý server musí mať 2 sieťové karty, keď jedna vedie do internetu a druhá do jeho VLAN, ktorá slúži len na vnútornú komunikáciu medzi servermi. Je možné aj priame prepojenie káblom, popr. definovanie privátnej VLAN na jednom fyzickom dot1q trunk portu.

 • V prípade, že chcete navýšiť počet IP, kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu, ktorý vám ponúkne aktuálnu cenu a zaistí pridelenie IP adries. K službe serverhousing máte nárok na 1 IP adresu zadarmo.

 • HW možno upgradovať podľa vašich požiadaviek a podľa technických možností servera. Obráťte sa prosím na svojho obchodného zástupcu.

 • Ponúkame ako službu DNS resolvera, tak dva nezávislé DNS servery pre beh zákazníckych domén. Obe služby sú zadarmo, ako doplnkové k iným službám. Nastavenie DNS služieb umožňuje CIS.

 • Áno. Na svojich serveroch môžete prevádzkovať vlastné DNS, príp. využiť zadarmo naše DNS servery.

 • Ponúkame prenájom a konfiguráciu firewallov v rôznych konfiguráciách a s rôznym výkonom. Aktuálne sú to firewally FortiGate výrobcu FortiNet a to ako vo fyzickej, tak virtuálnej verzii a firewall pfSense určený výhradne pre zákazníkov cloud hostingu (platforma VMware). Pre konkrétnu otázku, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

 • Na managed servery inštalujeme výhradne linuxovú distribúciu CentOS alebo Windows 2012R2. Na dedikované servery inštalujeme OS podľa priania zákazníka, o. i. sme schopní dodať akýkoľvek serverový operačný systém od spoločnosti Microsoft. Viac info na Operačné systémy

 • Áno, v inej sieti. Domény do konfigurácie záložného MX sa pridávajú cez službu Mail server v klientskom informačnom systéme CIS.

 • Viac k tejto problematike sa dozviete v dokumente "Požiadavky na hromadné rozosielanie elektronickej pošty". Ten nájdete v sekcii Dokumenty.

 • Áno, v celej sieti. Jednotlivým zákazníkom poskytujeme prefixy o veľkosti /48. Z týchto prefixov potom /64 na server.

 • Áno, za nastavenie si účtujeme jednorazový poplatok 1500 Kč.

 • Áno, ale len pre IPv6. Pre IPv4 už nemožno PI rozsahy zaistiť, keďže RIPE prideľuje IP z posledného /8 prefixu a toto prideľovanie sa riadi podľa zvláštnych pravidiel, ktoré už neumožňujú PI IPv4 rozsahy získať.

 • Áno, na technológii iSCSI (pripojenie pomocou 10GbE).

Otázky na konektivitu

 • Pre služby s housingom:

  • Master Internet - Datacentrum Brno Cejl
  • Master Internet - Datacentrum Praha 4D Kodaňská

  Pre služby bez housingu (konektivita):

  • Telehouse CeColo Praha (bývalý Sitel)
  • TMCZ – THP (Telehouse Praha)
 • Prevádzkujeme vlastnú sieť s priamym peeringom s väčšinou veľkých providerov v ČR. Sme pripojení do NIX peeringového centra. Tranzitnú konektivitu odoberáme od rôznych poskytovateľov, podrobnejšie viď Sieť Master Internet.

 • Áno, poskytujeme. Konektivitu vám môžeme ponúknuť s dátovým limitom, bez dátového limitu, či účtovanie metódou 95percentil.

 • Metóda spočíva v tom, že sa po päťminútových intervaloch zbierajú vzorky aktuálnych rýchlostí zákazníka a na konci mesiaca sa tieto vzorky zoradia podľa odoberanej rýchlosti. 5% najvyšších rýchlostí sa "vymaže", akoby odpustí, a zákazník zaplatí nasledujúcu najvyššiu rýchlosť, ktorú odoberal. Výhoda je, že má zákazník k dispozícii veľkú rýchlosť, ale platí len za to, čo naozaj odoberá.

 • Štandardne má každý server k dispozícii garantované prenosové pásmo podľa zmluvy.

 • Naša chrbtová sieť je postavená na technológii 10ge (10 Gbit Ethernetu). Spoje sú tvorené buď jednou alebo viacerými 10ge linkami. Aktuálna kapacita pripojenia do zahraničia je zaistená niekoľkými samostatnými 10ge linkami. Do peeringového centra NIX, pre prenosy v rámci ČR, sme pripojení 2x10ge. S veľkými sieťami v ČR (Telefonica O2, UPC atď.) máme navyše priame peeringové prepojenie.

 • Dátové plány sú rozdelené na dve kategórie. S neobmedzeným prenosom a obmedzeným prenosovým pásmom do jednotlivých geografických lokalít - ČR, Slovensko a zvyšok sveta, a na dátové plány s neobmedzeným prenosovým pásmom, ale počítanými prenesenými dátami do jednotlivých geografických lokalít. Štatistiky prenosov sú dostupné v našom klientskom informačnom systéme CIS.

 • Všetky prípojné body sú k našej sieti pripojené minimálne z dvoch nezávislých smerov pre vysokú dostupnosť. Pri výpadku jednej z liniek sa prevádzka automaticky presmeruje na záložnú linku.

 • U počítaných dátových plánov je objem prenesených dát meraný z Netflow exportu z našich chrbtových routerov. Prenosy medzi servermi v rámci našej siete nie sú do objemu prenesených dát započítavané.

Obchodné otázky

 • Možnosti platenia sú: prevodom z účtu, trvalým príkazom, inkasom, platobnou kartou alebo PayPal.

  Účtovanie je mesačné s voliteľnou periódou platby niekoľkých mesiacov. Pri polročnom a dlhšom účtovaní je fakturované so zľavou. Faktúra je vystavovaná dopredu a prvá faktúra je vystavená v deň spustenia služby s ohľadom na počet dní prevádzky v danom mesiaci.

 • Zriaďovacie poplatky sú individuálne a závisia od náročnosti inštalácie. Väčšinou sú však zriaďovacie poplatky nulové.

 • Žiadne poplatky zákazníkom neskrývame. Všetky ceny sú verejné a zakotvené v zmluve.

 • Áno, také zľavy sú individuálne. Ponúkame tiež zľavu pri dlhšej než mesačnej perióde platby (2% u polročnej, 5% u ročnej platby).

 • Kontaktujte svojho obchodníka, ktorý s vami prejedná novú službu, nové platobné podmienky a pripraví dodatok k zmluve. Spolu tiež dohodnete termín prevedenia existujúcej služby na službu novú.

 • Áno, informujte sa u niektorého z našich obchodných zástupcov na partnerský predaj.

 • Záleží na konkrétnom type služby, ide rádovo o hodiny u základných služieb, až týždne pri zložitejších službách (napríklad Clusterové riešenia).

 • Všeobecné podmienky nájdete na našich stránkach tu.

 • Áno, SLA volíme individuálne podľa typu služby a podľa konkrétneho zabezpečenia. U cloudhostingu je štandardne garantovaná dostupnosť 99,99 %.

 • Čo najskôr sa, prosím, obráťte na svojho obchodníka alebo technickú podporu, aby mohlo dôjsť k vyriešeniu vášho problému. Kontakty nájdete tu.

 • Môžete u nás prevádzkovať všetko, čo je v súlade so zákonmi Českej republiky.

 • Zmluvný úväzok je individuálny podľa typu a objemu služby.

 • Bohužiaľ, na menej ako jeden mesiac nie je možné poskytnúť žiadnu z našich služieb. Je však možné si prenajať službu Živý server, kedy platíte iba nízky paušál za rezerváciu výkonu a následne doplácate za reálne využitie výpočtových prostriedkov. Neplatíte teda za čas, kedy server nevyužívate.

 • Support je zadarmo. Platí sa iba za technické práce alebo zásahy na úrovni správy systému a ich cena sa odvíja od časovej náročnosti.

 • Až na výnimočné individuálne prípady zriaďujeme služby v pracovnej dobe.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE