Prevádzkové poriadky dátových centier

Stiahnite si prevádzkový poriadok datacentier Master DC. Dokument obsahuje pravidlá pre autorizáciu osôb, prístup do datacentra, využívanie zdieľaných prostriedkov, umiestňovanie klientskych serverov a ďalšie.

Poriadok DC Praha Poriadok DC Brno

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre poskytovanie telekomunikačných služieb platné od 1. 7. 2016:

Všeob. podmienky

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov našich zákazníkov zhŕňajú postupy, ktoré spoločnosť Master Internet, s.r.o. (ďalej len „Master Internet“) uplatňuje v súvislosti so všetkými produktmi a službami, ktoré ponúka.

Ochrana os. údajov Osvedčenie o GDPR

Politika Master Internet a certifikácia

Politika spoločnosti Master Internet, s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO/IEC 27001:

Politika Certifikát ISO 27001 Certifikát ISO 9001

Požiadavky pre hromadné rozosielanie elektronickej pošty

Rozosielanie veľkého objemu mailov zo siete Master Internet sa riadi presnými pravidlami. Uistite sa, že vaše správanie nie je v rozpore s požiadavkami:

Dokument s požiadavkami

Ostatné dokumenty

Technická špecifikácia pripojenia zákazníckeho zariadenia k hostingové sieti Master Internet s.r.o. pomocou technológie ethernet:

Specifikacia

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE