Dohľad dostupnosti

Pomocou dohľadového systému Nagios zaisťujú naši administrátori monitoring serverov. Ponúkame monitoring a reporting prevádzkovaných služieb z hľadiska dostupnosti, vyťaženia procesorov, výpočtového výkonu, obsadenie diskov, konzistencie RAID poľa, teploty a ďalšie.

Master Server Monitor

Master Server Monitor je aplikácia, ktorá našim zákazníkom umožňuje monitorovať stav serverov. V aplikácii sú zobrazené jednotlivé servery a stav služieb, ktoré sú na serveroch prevádzkované – http, mysql, ssh, emailové protokoly smtp, pop3, imap a ďalších viac ako 500 služieb. Aplikácia je napojená na systém pre automatizované sledovanie stavu serverov (Nagios), vďaka čomu je možné sledovať ďalšie detaily, ako je napríklad vyťaženie CPU alebo voľná kapacita operačnej pamäte RAM. Master Server Monitor umožňuje nastaviť notifikácie (ok, warning, critical) pre jednotlivé udalosti, s ktorými je možné ďalej pracovať napríklad napojením na fitnes náramok alebo ďalšie externé zariadenie.

Ako meriame?

Obvykle sú kontroly nastavené na päťminútové intervaly, pri detekcii chyby sa interval zníži na jednu minútu. U každej služby môžeme nastaviť timeout, po ktorom je služba ohlásená ako v kritickom stave (implicitne 5 sekúnd) alebo v plne chybnom stave (implicitne 10 sekúnd). Naši správcovia sú o výpadkoch informovaní okamžite, a to ako pomocou e-mailových správ, tak prostredníctvom komunikačného protokolu XMPP/Jabber.

Ako vás informujeme?

Všetko záleží na dohode. Štandardne komunikujeme e-mailom, ale možná je aj varianta prostredníctvom SMS či Jabber správ. O určitých situáciách budeme napríklad len odosielať správy a reporty, inokedy u vopred dohodnutých scenárov môže naša podpora pristúpiť k reštartu serveru alebo telefonickému hovoru. Na požiadanie zašleme grafy alebo reporty dostupnosti servera či jednotlivých služieby.

Chcete k svojmu serveru dohľad dostupnosti?

Zvoľte ho v konfigurátore ako doplnkovú službu. Managed servery monitorujeme automaticky v cene.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE