Dohľad dostupnosti

Pomocou dohľadového systému Icinga zaisťujú naši administrátori monitoring serverov. Ponúkame monitoring a reporting prevádzkovaných služieb z hľadiska dostupnosti, vyťaženia procesorov, výpočtového výkonu, obsadenie diskov, konzistencie RAID poľa, teploty a ďalšie.

Ako meriame?

Obvykle sú kontroly nastavené na päťminútové intervaly, pri detekcii chyby sa interval zníži na jednu minútu. U každej služby môžeme nastaviť timeout, po ktorom je služba ohlásená ako v kritickom stave (implicitne 5 sekúnd) alebo v plne chybnom stave (implicitne 10 sekúnd). Naši správcovia sú o výpadkoch informovaní okamžite, a to ako pomocou e-mailových správ, tak prostredníctvom Mattermost.

Ako vás informujeme?

Všetko záleží na dohode. Štandardne komunikujeme e-mailom, ale možná je aj varianta prostredníctvom SMS či Mattermost správ. O určitých situáciách budeme napríklad len odosielať správy a reporty, inokedy u vopred dohodnutých scenárov môže naša podpora pristúpiť k reštartu serveru alebo telefonickému hovoru. Na požiadanie zašleme grafy alebo reporty dostupnosti servera či jednotlivých služieby.

Chcete k svojmu serveru dohľad dostupnosti?

Zvoľte ho v konfigurátore ako doplnkovú službu. Managed servery monitorujeme automaticky v cene.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE