Disaster recovery

Disaster Recovery býva často prirovnávané k poisteniu. Možno, že ho nikdy nevyužijete, ale je dobré ho mať.

Disaster Recovery, skrátene tiež DR, predstavuje stratégiu pre zabezpečenie obnovy IT služieb po živelných pohromách a katastrofách. Inými slovami ide o vopred pripravený scenár, ktorý vedie k čo najrýchlejšej obnove celej infraštruktúry. Väčšina spoločností je dnes úplne závislá na fungujúcej infraštruktúre. Zamestnanci potrebujú pristupovať k firemným dátam a súčasne počas svojej pracovnej doby vytvárajú nové. Možno pre vás IT nie je zárobkovou činnosťou, ale k chodu spoločnosti fungujúcu infraštruktúru skrátka potrebujete. Ponúkame možnosť zostavenia a realizácie Disaster Recovery plánu pre všetky typy hostingových služieb aj internej infraštruktúry.


Možný scenár

Poškodený hardware alebo softwarová chyba sú najčastejšími dôsledkami neočakávaných katastrof. Či už sa jedná o povodne, požiare, zemetrasenia a ďalšie živelné pohromy, alebo zlyhanie ľudského faktora. Disaster Recovery plán umožňuje pripraviť sa na nutnú obnovu celej infraštruktúry po takejto havárii. Je to plán, ktorý nechcete použiť, ale mali by ste ho mať. Vďaka presnému postupu výrazne skráti dobu obnovy.


Opýtajte sa sami seba

Ako by vašu spoločnosť postihla nefunkčná IT infraštruktúra?
Koľko minút / hodín / dní môže váš business fungovať bez IT?
O koľko minút / hodín / dní dát spätne môžete prísť?

V čom pomôže Master Internet?

1. Stretneme sa

Stretneme sa a zoznámime sa s vaším súčasným riešením IT služieb. Ešte predtým by ste si mali ujasniť, ktoré konkrétne aplikácie sú pre chod vašej spoločnosti kritické.

2. Navrhneme

Navrhneme nové riešenie, či už v podobe clusteru alebo replikácie, prípadne doporučíme virtualizáciu, ak bude vhodná a podobne.

3. Pomôžeme s migráciou a sprevádzkujeme

Ak k nám budete prechádzať od iného poskytovateľa, pomôžeme s migráciou. Navrhnuté riešenie spustíme v našich datacentrách.

4. Gratulujeme, ste pripravení

Zaujal vás tento produkt?

Ak chcete používať tento kontaktný formulár, musíte mať povolený Javascript.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE