19.01.2011

Celkový dátový tok našej siete presiahol hranicu 40 Gbps.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE