Dátový priestor

Novo ponúkame dátový priestor na diskovom poli RAID určený výhradne pre zálohovanie. Prístup k úložisku je zaistený prostredníctvom zvoleného protokolu a môže byť obmedzený na určené IP adresy. Samozrejmosťou je asistencia našich technikov pri prvotnom nastavení, následná správa je však čisto na vás či vašom IT oddelení. Frekvencia zálohovania a obnova dát zo záloh je vo vašej réžii.

Tejto služby môžu využiť aj zákazníci, ktorí u nás nemajú zriadené žiadne ďalšie služby.

Podporované protokoly

Administrátor radí

Neviete, aký protokol zvoliť? Na linux sa nám osvedčil NFS, u Windows serverov odporúčame iSCSI.

Martin Žídek, technický riaditeľ

Cenník dátového priestoru

Konfigurácia
Veľkosť
Cena
Storage 25 GB
25 GB
€3.70
Storage 50 GB
50 GB
€5.92
Storage 100 GB
100 GB
€9.99
Storage 200 GB
200 GB
€18.13
Storage 300 GB
300 GB
€23.31
Storage 500 GB
500 GB
€27.75
Storage 1 TB
1000 GB
€36.63
Vlastná konfigurácia
Viac ako 1000 GB
individuálne


Pokiaľ nie je explicitne uvedené inak, všetky ceny sú v EUR bez DPH za 1 mesiac.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE