Virtuálne desktopy

Virtuálne desktopy štandardne poslúžia znížením prevádzkových nákladov a ľahšou administráciou. Spoločnosť však naviac vyžadovala prístup k aplikáciám Windows NT a vytvorenie rôznych typov užívateľov, s čím si riešenie v podobe tenkých klientov Sun Ray tiež dokázalo poradiť.

Organizácia používala zastaralú a nespoľahlivú infraštruktúru postavenú na komunikačných protokoloch OPX/SPX. Absencia centralizovaného zálohovania a nespoľahlivosť aplikácií viedli k veľkému vyťaženiu správcov. Ako koncové stanice pre svojich zamestnancov organizácia využívala klasické PC s MS Windows XP, pre zdieľanie dát server s Novel Netware. Autentizáciu užívateľov a riadenie prístupu k dátam a aplikáciám zaisťovala Windows NT.

Riešenie

V prvej fáze riešenia bola komunikačná infraštruktúra zmenená na rodinu protokolov TCP/IP. Server s Novel Netware bol odstránený a radič Windows NT domény nahradený Linux serverom a Sambou. Najdôležitejšie aplikácie potom boli prevedené na servery Sun Fire s operačným systémom Solaris.

V ďalšej fáze potom boli postupne klasické PC nahradené tenkými klientmi Sun Ray – Sun Fire s OS Solaris a Sun Fire X2100 s OS Red Hat Linux Enterprise Server. Pretože organizácia využíva veľké množstvo aplikácií, ktoré sú k dispozícii výhradne pre MS Windows, boli zriadené servery s MS Windows 2003. Na týchto serveroch aplikácia beží a je možné k nim vzdialene pristupovať prostredníctvom Citrix Presentation Servera. Riadený prístup užívateľov k aplikáciám potom zabezpečuje desktopové prostredie Raydesk 2.0. Vytvorené boli štyri typy aplikačných profilov podľa existujúcej štruktúry firemných procesov – Normal, Administrator, Extern a Intern.

Výsledok

Vďaka centralizovanej správe sú náklady na prevádzku nižšie. Sun Ray terminály nevyžadujú žiadnu údržbu ani upgrade a v porovnaní s klasickým PC majú desaťkrát nižšiu spotrebu energie. Takisto dochádza vďaka prechodu na platformu Linux/Solaris k eliminácii vírusov, malwaru, rootkitu a pod., preto sa ukazujú ako ideálna alternatíva voči PC. Desktopové prostredie Raydesk umožňuje užívateľom prístup len k vybraným aplikáciám podľa ich pracovného zaradenia. Administrátori môžu hromadne pridávať alebo odoberať aplikácie celej skupine užívateľov, bez nutnosti ich jednotlivo obchádzať.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE