Oxyonline.cz: Rackhousing

Súčasťou programu zostaveného na mieru spoločnosti oXy Online špecializujúca sa na tvorbu e-shopov je umiestnenie serverov v dvoch lokalitách, ich prepojenie priamou linkou a technická podpora v režime 24/7.

Spoločnosť oXy Online mala rack-housing iba v Prahe a celému riešeniu chýbala dostatočná a rýchla zákaznícka podpora v prípade technických problémov alebo výpadkov serverov. Preto sa firma rozhodla zlepšiť svoje riešenie a nájsť si nového poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorý by bol schopný splniť náročné požiadavky a poskytnúť ďalší priestor pre firemné servery vrátane potrebnej technickej podpory.

Master Internet ponúkol riešenie projektu kompletne na mieru a zostavil vhodný rackhousingový program.

Jeho súčasťou malo byť:
  • umiestnenie serverov na dvoch miestach - v Prahe a v Brne
  • zálohovanie „do kríža“
  • dostatočná rýchlosť
  • vysoká konektivita
  • zákaznícka podpora 24/7 s veľmi rýchlou odozvou

Realizácia

Najskôr bolo nevyhnutné pripraviť novú serverovňu v Brne, kde má firma svoju prevádzkáreň, a kam sa prevážala časť pražských serverov. Išlo o vybudovanie potrebnej IT infraštruktúry a tiež o úpravu existujúcich priestorov. Serverovňa sa osadila sieťovými prvkami CISCO a servery od firmy HP, ktoré firma oXy Online dlhodobo používa. Ako firewall bolo zvolené zariadenie CISCO ASA a RACK servery rady DL s minimálnou zárukou 3 roky.

Sťahovanie serverov z Prahy do Brna sa dialo tak, aby bol zaistený čo najkratší výpadok. Na nové servery v Brne sa postupne prevádzali internetové obchody počas neskorých nočných hodín. Cieľom bolo samozrejme čo najmenej a na čo najkratšiu možnú dobu obmedziť prevádzku jednotlivých riešení. Vďaka správnej príprave sa podarilo obmedziť výpadky služieb na minimum.

Pre naše podnikanie potrebujeme dostatočné kapacity serverov, rozšírené možnosti zálohovania a hlavne bezpečné dátové úložiská, aby všetky naše e-shopy i e-ziny bežali za každých okolností. Preto je nevyhnutné poskytnúť im nielen kvalitný hosting na profesionálnych serveroch, ale tiež dostatočnú technickú podporu a garanciu, že každý problém bude okamžite vyriešený. Spolupráca so spoločnosťou Master Internet prebiehala podľa našich predstáv. Pohotovo reagovali na všetky naše požiadavky a ponúkli nám riešenie šité kompletne na mieru našej firme.

Zdeněk Michálek, konateľ spoločnosti oXy Online s.r.o.

Výsledok

Zavedenie rackhousing programu od spoločnosti Master Internet a otvorenie novej serverovne v Brne, malo pre oXy Online niekoľko zásadných výhod. Jednak sa výrazne zlepšila lokálna dostupnosť serverov, jednak sú servery pod neustálym dohľadom a možno si vyžiadať okamžitú technickú podporu. Ďalej sa výrazne zvýšila kapacita serverovne a tým aj možnosti firemného rastu, zlepšili sa možnosti zálohovania a konektivita riešenia.

Výsledkom sú prenajaté racky v dvoch lokalitách, v Prahe a v Brne, do ktorých umiestňuje oXy Online svoje servery. Obe miesta sú priamo prepojené vyhradenou linkou, ktorá garantuje dohodnutú priepustnosť aj v prevádzke počas špičky. Navyše možno dáta zálohovať „do kríža“ a tak sa poistiť proti prípadným možným výpadkom a zlyhaním serverov.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE