Kasa.cz: Clusterové riešenie

Od managed serverov ku clusterovému riešeniu

Internetový obchod Kasa.cz bol v roku 2008 zvolený za druhou najrýchlejšie rastúcou firmou v Českej republike. V ďalšom raste však spoločnosť limitovalo nevhodné serverové riešenie. Existujúce managed servery preto nahradilo clusterové riešenie.

Problém

Nízka dostupnosť aplikácií, limitujúci výkon serverov

Internetový obchod Kasa.cz využíval klasických managed serverov. Tie však rýchlo rastúci e-shop limitovali svojím výkonom a často dochádzalo k ich zahlteniu, dostupnosť klesla na 80%. Nižší výpočtový výkon používaného hardware tak prakticky znemožňoval nasadenie sofistikovanejších algoritmov spracovania objednávok či tvorby cien, čo nútilo prevádzkovateľa využívať len poloautomatizovaný systém. Veľký diel práce tak na Kasa.cz prebiehal manuálne.

Riešenie

Serverový cluster, ktorý ustojí aj sezónne špičky

Jednou z hlavných požiadaviek bol nárast výkonu, ktorý musí dostačovať ako bežnému vyťaženiu spôsobenému rádovo desaťtisícami unikátnych návštevníkov denne, tak predovšetkým záťaži generovanej obslužnými skriptami či sezónovým záťažovým špičkám. Prepojenie do clusteru nielenže umožňuje rozloženie výkonu, ale tiež zabraňuje zlyhaniu jedného alebo viacerých uzlov rozdelením práce medzi ostatné.

Základom clusteru sa stal hardwarový load balancer Cisco Systems, ktorý distribuuje záťaž medzi jednotlivé uzly. Tie sú tvorené piatimi blade servery spoločnosti HP, osadenými štvorjadrovými procesormi Intel Xeon a 4 GB operačnej pamäte. Databáza je umiestnená na samostatnom dvojprocesorovom blade serveri a v reálnom čase je replikovaná na zhodný záložný stroj. V špičkách preto zvláda obslúžiť niekoľko miliónov komplexných SQL dotazov za hodinu.

Výsledok?

Prechod serverov Kasa.cz k spoločnosti Master Internet mohli zaznamenať aj sami zákazníci. Viac ako 70 % objednávok je dnes vďaka plnej automatizácii vybavovaných bez nutnosti ľudského zásahu.

Systém automatickej cenotvorby zas dokáže pružnejšie reagovať na zmeny cien u dodávateľov v jednotlivých krajinách a ihneď ich premietnuť do cien v elektronickom obchode. Pri poklese cien u dodávateľov tak internetový obchod ponúkne svojim zákazníkom lepšiu cenu ihneď, nie až za niekoľko dní.

Z prechodu na službu managed server od spoločnosti Master Internet tak profitujú všetci - spoločnosť Kasa.cz aj jej zákazníci.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE