Nová zelená úsporám: Cloud

Cloud hosting je ideálnym riešením nielen pre firmy a e-shopy. Vhodnú voľbu predstavuje aj pre časovo obmedzený dotačný program, ktorý musí byť pripravený na prvotný nápor tisícok žiadateľov.

Problém

Kľúčová aplikácia programu Štátneho fondu životného prostredia Nová zelená úsporám mala byť podľa pôvodných plánov umiestnená na samostatnom dedikovanom serveri zadávateľa. Takýto server by ale nespĺňal požiadavky na vysoký výkon, dostupnosť a jednoduchú škálovateľnosť. Aplikácia pre podanie žiadostí v časovo obmedzenom programe totiž musí byť schopná obslúžiť až desať tisíc návštevníkov v jeden okamih. A ak bude treba, tak aj viac. „Prioritou bol v podstate neobmedzený výkon , ktorý nám mohol ponúknuť iba cloud,“ hovorí Eduard Hlava zo spoločnosti Neternity.cz, ktorá aplikáciu pre štátny fond vyrobila a dodala.

Dotačný program Štátneho fondu životného prostredia Nová zelená úsporám sa zameriava predovšetkým na zateplenie rodinných domov, výmenu okien a ďalšie. Majitelia rodinných domov môžu získať až 55% podporu na zateplenie rodinného domu. Na nové ekologické zdroje môžu dostať dokonca 75% dotáciu. Čím viac spôsobov úspory energií žiadateľ vykoná, tým vyššiu podporu získa. Žiadateľom je od 1. apríla 2014 k dispozícii celková suma vo výške 1,9 miliardy Kč a pobeží do vyčerpania, najneskôr však do 31. októbra tohto roka.

Riešenie

Administrátori Master Internet zaistili sprevádzkovanie virtuálneho servera v cloude a umožnili tak spoločnosti Neternity.cz vykonať testovaciu prevádzku aplikácie pred štartom zberu žiadostí. Plnú prevádzku virtuálneho servera potom od začiatku monitorujú a upravujú konfiguráciu podľa reálneho stavu. Primárny nápor žiadateľov o dotácie tak Nová zelená úsporám vďaka cloudu ustála bez problémov, čo by jej žiadny dedikovaný server nemohol zaručiť.

„Cloud hosting od Master Internet sme zvolili jednak vďaka všeobecnému povedomiu o kvalite vašej služby dátového centra a technických informáciách o ponúkanom riešení, ale najmä tiež kvôli nadštandardnému prístupu a rýchlosti pri riešení našich požiadaviek.“ Eduard Hlava, Neternity.cz, za projekt aplikácie Nová zelená úsporám

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE