Clusterové riešenia

Túto službu typicky navrhujeme zákazníkom, ktorí pre svoj ​​projekt vyžadujú extrémnu dostupnosť a výkon. Clusterové riešenia sú teda ideálnou voľbou pre náročné projekty či e-shopy s vysokou návštevnosťou. Jadrom služby je takzvaný load balancing, pri ktorom dochádza k distribúcii záťaže podľa kapacity a na jednotlivé servery sa replikujú identické dáta. Vďaka tomu je zaistený nepretržitý beh služby, a to aj pri výpadku servera, napríklad z dôvodu hardvérovej závady.

Optimálne využitie zdrojov

Prepojenie do clustera nielenže umožňuje rozloženie výkonu, ale tiež zabraňuje zlyhaniu jedného alebo viacerých uzlov rozdelením práce medzi ostatné.

Geografická konsolidácia serverov

Dáta umiestnená v jednej lokalite na samostatnom serveri sa v reálnom čase replikujú na zhodný záložný stroj. Je tak zaistený nepretržitý beh služby aj pri výpadku niektorej z komponentov.

Vysoký výpočtový výkon

Nízky výpočtový výkon často znemožňuje nasadenie sofistikovanejších algoritmov. Cluster sa navonok javí ako jeden vysoko výkonný a spoľahlivý server, ktorý ustojí aj spracovanie komplexných úloh a SQL dotazov.

Ideálne serverové riešenie je také, o ktorom ani neviem, že ho máme. A naše súčasné od Master Internet sa tomuto ideálu veľmi blíži. Pripomína sa len fakturáciou, ktorá je vzhľadom k pokoju, ktorý nám riešenie prinieslo, adekvátna.

Tomáš Richter, obchodný riaditeľ Kasa.cz

Kam ďalej?

Možno vás zaujme niektorá z ďalších technológií pre zvýšenie dostupnosti vášho riešenia

Replikácia

Asynchrónna replikácia do druhého datacentra – Praha či Brno.

VIAC O SLUŽBE

Disaster Recovery

Detailný plán na urýchlenie obnovy po havárii.

VIAC O SLUŽBE

Site Recovery

Zálohovanie do druhej lokality vrátane kompletnej záložnej infraštruktúry.

VIAC O SLUŽBE

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE