12.09.2012

Uverejnili sme nový produkt Živý server. Ide o prenájom cloudového servera účtovaného podľa reálneho využitia v 20-sekundových intervaloch. Táto varianta je výhodná najmä pre prevádzkovateľov služieb, ktorí trpia na pravidelné výrazné výkyvy v zaťažení ich serverov - e-shopy, microsity, na ktorých beží rozhlasová a televízna reklama, stránky aktívne propagované na sociálnych sieťach, a pod.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE