27.12.2012

Dokončili sme rozsiahly update našej cloudovej platformy v Brne (navýšenie výkonu a rozšírenie dátového priestoru o desiatky terabajtov). S updatom súvisí aj novo ponúkaná technológia Site Recovery, ktorá poskytuje zákazníkom plnú zálohu celého projektu v inom meste pre prípad fatálneho výpadku v primárnej lokalite.

Naši zákazníci sa nemusia obávať dlhodobého výpadku v prípade, že dôjde k zásadnému zlyhaniu primárneho datacentra, kde ich projekt beží (požiar, zlyhanie záložných systémov napájania a pod.). U prenájmu služby Site Recovery má zákazník asynchrónne replikovaný projekt do cloudovej lokality v inom meste (Praha - Brno), čo je neoceniteľná forma zálohy celého systému. V prípade komplexných systémov môže totiž obnova dát zo štandardnej zálohy trvať aj niekoľko dní. Štandardné zálohy sa tiež vykonávajú väčšinou iba denne, pri obnove tak prídete o nové dáta z posledného dňa. U Site Recovery ide navyše zachovávať aj určitý počet záloh VPS, tým je možné zachrániť napríklad poškodenie filesystému virtuálneho servera z dôvodu chyby OS, kedy je možné sa vrátiť k poslednej funkčnej verzii VPS zo zálohy a to okamžite.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE