14.01.2013

Rozšírili sme náš MasterCloud o servery s novými Intel Xeon E5-2660 procesormi. Naša ponuka cloud hostingu teraz obsahuje obe platformy - AMD i Intel. Novo nasadené Intel procesory generácie Xeon E5-2660 našim zákazníkom výrazne urýchli beh jednovláknových aplikácií.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE