24. 2. 2014

Vykonali sme update našej cloudovej platformy a vylepšili tak jej Disaster Recovery riešenie. To slúži k ochrane všetkých zákazníkov pred neočakávaným zlyhaním primárnej infraštruktúry a je automaticky súčasťou služby cloud hostingu.

K umiestneniu záložných diskových polí do rovnakej lokality, ale iné časti datacentra, sme sa rozhodli s ohľadom na čo najkratšiu dobu obnovy. Obnova dát bude v prípade fatálneho zlyhania primárnej infraštruktúry ešte rýchlejšia než doteraz. Týmto krokom sme posunuli Disaster Recovery riešenie smerom od oddelených backup serverov ku kompletnej replikácii diskového poľa.

Zákazníkom, ktorí by radi využili replikáciu dát do sekundárnej lokality, ponúkame službu Site Recovery. Jej súčasťou je okrem replikácie aj kapacita na náhradnej infraštruktúre, ktorú v druhej lokalite držíme. Replikácia dát v rámci jednej lokality ochráni všetky cloudové zákazníky v prípade neočakávanej havárie, nenahrádza však zálohovanie, ktoré je potrebné aj naďalej riešiť nezávisle.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE