02.05.2012

Dnešným dňom sme úspešne absolvovali záverečný certifikačný audit implementácie noriem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006. Spoločnosť Master Internet týmto vstupuje medzi jedných z mála poskytovateľov serverhostingu v Českej republike, ktorí spĺňajú tento prísny medzinárodný štandard managementu bezpečnosti informácií. Na finálny certifikačný audit našej spoločnosti mimoriadne dohliadal aj Český inštitút pre akreditáciu.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE