10.05.2012

Spoločnosť Master Internet získala certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006. Rozsiahly audit spoločnosti vykonala prestížna certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Czech, ktorá zistila, že všetky procesy v Master Internet sú na úrovni normy ISO.

ISO 9001:2009 je štandard pre systém manažérstva kvality. Norma je aplikovaná na všetky procesy a aktivity súvisiace s poskytovaním serverhostingových služieb a ich neustálym zlepšovaním. V priebehu auditu sú tieto procesy kontrolované a je preskúmavané, či prebiehajú systematicky a podľa vopred daných pravidiel.

Certifikát ISO 27001:2006 osvedčuje, že spoločnosť dbá na zachovanie najvyšších štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti, správy dát a riadenia rizík s touto problematikou súvisiace. Poskytuje zákazníkom istotu, že ich informácie sú zabezpečené v súlade s medzinárodne uznávanými normami.

Certifikačný proces priniesol zdokonalenie v kľúčových oblastiach:

  • súčasný systém manažmentu spoločnosti
  • systematickosť internej komunikácie a procesov
  • záruka kvality poskytovaných služieb
  • ochrana dát a bezpečnosť informácií

Získaním týchto certifikátov spoločnosť Master Internet potvrdila nadštandardnú úroveň svojich služieb a svoj ​​dlhodobý zámer služby neustále zdokonaľovať s ohľadom na najmodernejšie trendy a prístupy.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE