Backup to cloud

Služba zálohovanie do cloudového prostredia Master Internet. Pri využití existujúceho softvéru môžete svoje dáta ukladať aj na diskové pole v profesionálnom datacentre. Principiálne sa teda jedná o takzvaný offsite backup do sekundárnej lokality.

Podpora platforiem VMware a Hyper-V

Princíp služby spočíva v zálohovaniu dát z vašej virtuálnej platformy na naše diskové polia. Neoceniteľná forma zálohy príde na rad v prípade fatálneho zlyhania primárnej lokality.

Jednoduchá implementácia a bezpečný prístup

Využívate zálohovací softvér Veeam Backup & Replication alebo niektorý iný z podporovaných programov? Potom nie je nič jednoduchšie ako nastavenie ďalšej zálohovacej lokality. Prístup k úložisku je navyše zabezpečený a môže byť obmedzený na konkrétne IP adresy.

Možnosť kompletného Disaster Recovery

Vďaka zálohovaniu do nášho cloudu sa ponúka aj možnosť prenájmu kompletnej záložnej infraštruktúry. Pri výpadku primárnej lokality nebudete čakať na obnovu dát zo zálohy a výrazne skrátite Recovery Time Objective.

Pre koho je služba určená?

  • Spoločnosti s vlastným virtualizovaným prostredím
  • Spoločnosti hľadajúce ďalšiu lokalitu pre zálohovanie
  • Spoločnosti s potrebou zálohovať mimo svoje produkčné prostredie

Cenník dátového priestoru

Konfigurácia
Veľkosť
Cena
Storage 25 GB
25 GB
€3.70
Storage 50 GB
50 GB
€5.92
Storage 100 GB
100 GB
€9.99
Storage 200 GB
200 GB
€18.13
Storage 300 GB
300 GB
€23.31
Storage 500 GB
500 GB
€27.75
Storage 1 TB
1000 GB
€36.63
Vlastná konfigurácia
Viac ako 1000 GB
individuálne


K týmto sumám je treba pripočítať EUR 7.4 za virtuálny stroj na zalicencování zálohovacieho softvéru.

Pokiaľ nie je explicitne uvedené inak, všetky ceny sú v EUR bez DPH za 1 mesiac.

Zálohovanie do cloudu Master Internet

Okrem zálohovania je služba Backup to cloud konštruovaná tak, aby bola ľahko rozšíriteľná o Disaster Recovery. V sekundárnej lokalite zákazníkovi môžeme rezervovať výpočtovú kapacitu, ktorú využije v prípade výpadku svojej primárnej lokality. Pretože sú produkčné dáta kompletne replikované na diskové pole v inej lokalite, nie je pri výpadku primárnej lokality potreba čakať na obnovenie dát zo zálohy.Backup to cloud - schéma

Podporované softvérové riešenia

  • Veeam Backup & Replication
  • CA ARCserve
  • CommVault Simpana
  • Vision Solutions Double-Take 7.0

Chcete zálohovať do nášho cloudu?

Ak chcete používať tento kontaktný formulár, musíte mať povolený Javascript.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE