Audit prístupnosti webu

Prístupný web pre každého

Uistite sa, že je váš web prístupný všetkým návštevníkom. Že neprichádzate o potencionálnych zákazníkov, ktorí sa vašou webovou prezentáciou skrátka a jednoducho ďalej nepreklikajú. Prístupnosť webu je síce často spájaná s používateľmi s ťažkým zdravotným postihnutím, jej presah je ale omnoho širší a pomáha všetkým používateľom bez rozdielu.

Prečo mať web prístupný?

Prehlásenie o prístupnosti

Ak patríte medzi štátne či samosprávne inštitúcie, túto povinnosť vám ukladá zákon č. 99/2019 Sb.

80 tisíc nevidomých

Ťažko zrakovo postihnutých je v Česku takmer sto tisíc. A väčšina z nich využívá služieb e-shopov.

2,5 milióna seniorov

Na prístupných stránkach sa lepšie vyznajú a nakúpia nielen nevidomí, ale i českí seniori

30 % návštěv z mobilu

Lepšie fungujú prístupné stránky i na mobilných zariadeniach, odkiaľ prichádza každý tretí Čech.

Cena našich služieb

Audit Basic
všeobecné zhodnotenie stavu prístupnosti webu či aplikácie, stručný písomný posudok
zdarma
Audit Standard
používateľský test prístupnosti na typických prípadoch použitia, detailná záverečná správa vrátane podkladov na zlepšenie
od 10 000 Kč
Audit Premium
audit komplexnejších projektov, testujeme rôzne scenáre, k záverečnej správe navyše konzultácia s vývojármi v niekoľkých iteráciach, asistencia s Prehlásením o prístupnosti
od 20 000 Kč
Školenie
na mieru prispôsobené školenie prístupnosti pre webových vývojárov alebo zamestnancov tvoriacich a vkladajúcich webový obsah, môže prebiehať aj v sídle zákazníka
od 2 000 Kč/hod.
Konzultácia
telefonická, e-mailová alebo osobná konzultácia aktuálnych potrieb projektu, poradenstvo v oblasti legislatívy, návrhy konkrétnych riešení prístupnosti
Individuálně


Ak nie je explicitne uvedené inak, všetky ceny sú v CZK bez DPH

Spolupracujeme s odborníkmi

Radek Pavlíček International Association of Accessibility Professionals

Radek Pavlíček

Auditor prístupnosti, člen IAAP

Odborným garantom služby je propagátor prístupnosti v Česku Radek Pavlíček. Ako jediný Čech je členem International Association of Accessibility Professionals a držiteľom rady medzinárodne uznávaných certifikátov. Prístupnosti webových stránok sa aktívne venuje už od roku 2000 a má za sebou stovky auditov. Pracuje ve Stredisku Teiresiás Masarykovej univerzity, o prístupnosti aktívne prednáša, organizuje semináre a workshopy, ale aj píše na svojom blogu POSLEPU a v magazíne Zdroják. Ako uznávaná autorita v oblasti prístupnosti je členom i nespočetných hodnotiacich komisií.

Roman Kabelka

Roman Kabelka

Auditor prístupnosti

Roman sa zameriava na používateľské testovanie z pohľadu používateľa screen readeru, čiže odčítača obrazovky. Vďaka tomu, že sám weby aj vyvíja, kombinuje tento praktický a používateľský pohľad na vec i s pohľadom z pozície vývojára. Absolvent magisterského štúdia na fakulte informatiky a webadministrátor Master Internet dlhé roky pôsobí aj ako lektor práce s výpočetnou technikou pre nevidomých používateľov, pracuje tiež v Stredisku Teiresiás Masarykovej univerzity.

Vedeli ste, že…

Zo štúdie, ktorú vykonala v roku 2004 britská Disability Rights Commision, vyplýva, že na prístupných weboch sú pri plnení úloh rýchlejší aj používatelia, ktorí nemajú žiadne zdravotné postihnutie. Prístupnosť teda aj im priniesla benefit v podobe lepšej použiteľnosti webu.

Radek Pavlíček, odborný garant služby audit prístupnosti

Priechod prístupným webem
Pri testovaní prístupnosti vychádzame z pravidiel tvorby prístupného webu, ktoré sú súčasťou vyhlášky k zákonu č. 99/2019 Sb. (Zákon o prístupnosti internetových stránok a mobilných aplikácií) a postupujeme v súlade s medzinárodnou normou EN 301 549 (tzn. metodikou WCAG 2.1). Ponúkame aj testovanie webov organizáciam, pre ktoré je zaistenie prístupnosti zo zákona č. 99/2019 Sb. povinné, teda štátnym inštitúciam, územným samosprávnym celkom a organizáciam nimi zriadeným, školám, univerzitám atď. Nezmeškajte príležitosť pripraviť prístupný web s dostatočným predstihom. Od januára 2020 bude prístupnosť webov u povinných subjektov ponovom kontrolovaná zo strany Ministerstva vnútra ČR.

Testujeme rôzne scenáre, ktoré môžu pri používaní konkrétneho webu nastať (kompletný priechod objednávkou, zadanie príkazu k úhrade a podobne). Hodnotíme nielen priechod webom za pomoci asistivných technológií, ale aj aspekty ako dostatočný kontrast, čitateľnosť, ovládateľnosť z klávesnice a ďalšie. Mnoho z týchto momentov presahuje okruh nevidomých a slabozrakých používateľov. Web sprístupní i farboslepým, používateľom s poruchou pohybového ústrojenstva či seniorom. Ako na to? Spolu s garantom auditov prístupnosti sme pre začiatok pripravili súhrn užitočných odkazov, ako na prístupný web.

Čo získate

  • Podrobné zhodnotenie aktuálneho stavu
  • Popis nedostatkov
  • Návod na ich odstránenie
  • Konzultácia s odborníkmi
  • Tipy na čistý a štrukturovaný kód
  • Prístupný web
  • A pravdepodobne aj vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania a viac objednávok

Chcete zvýšit prístupnost webu?

Ak chcete používať tento kontaktný formulár, musíte mať povolený Javascript.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE