Radware ochrana pred útokmi - chránená linka

Zariadenia Radware DefensePro sú známe účinnou ochranou pred sieťovými útokmi v reálnom čase. Nežiadúcu prevádzku okamžite odfiltrujú bez toho, aby používatelia zaznamenali akékoľvek narušenie. Túto unikátnu možnosť ochrany pred DoS a DDoS útokmi môžu novo vyskúšať aj zákazníci Master Internet.

Efektívny DDoS štít

Špeciálna hardvérová platforma detekuje a umožňuje ochranu pred útokmi o sile niekoľkých desiatok Gbps. Chráni tak aplikačnú infraštruktúru proti výpadkom siete a pádom aplikácií, volumetrickým aj flood útokom prichádzajúcim po sieti.

Múdrejší vďaka behaviorálnej analýze

Patentovo chránená behaviorálna analýza dát robí z Radware DefensePro unikátny nástroj. Vďaka permanentnej analýze sieťovej prevádzky dokáže v reálnom čase detekovať aj nové a sofistikované útoky. To všetko bez nutnosti zásahu obsluhy a bez narušenia legitímnej prevádzky.

Pravidelne v obraze

Externý manažment APSolute Vision nám umožňuje zasielanie pravidelných reportov, ale aj individuálne nastavenie ochrany pre jednotlivých klientov. Vy ako zákazník budete mať reporty k dispozícii v zákazníckom informačnom systéme.

On-premise ochrana MasterDC

Zariadenie Radware DefensePro x420 slúži na elimináciu sieťových aj aplikačných útokov v reálnom čase so zameraním na DoS/DDoS útoky. Zákaznícke servery sú tak chránené a stále dostupné aj pri masívnych útokoch. Vďaka behaviorálnej analýze umožňujú tieto zariadenia ochranu aj pred sofistikovanými útokmi, ktoré iné IPS/IDS systémy nedetekujú. DefensePro na akcelerovanej hardvérovej platforme OnDemand Switch je schopné detekovať a blokovať rozsiahle útoky o sile desiatok Gbps. Zo sieťového hľadiska sa jedná o transparentné zariadenie s plnou podporou protokolu IPv6.

2 varianty ochrany

  • Ochrana pred DDoS útokmi + Intrusion Prevention System (IPS) dostupná k službám s voliteľnou konektivitou v konfigurátore
  • Individuálne navrhujeme aplikačnú ochranu pred HTTP a DNS flood, kontaktujte nás pre nacenenie
Radware diagram

Prečo je DefensePro unikátne?

Zahŕňa sadu bezpečnostných modulov v jedinom zariadení.

  • Ochrana pred DoS útokmi Integruje v sebe niekoľko technológií, ako sú štatistické signatúry, spätnú väzbu a realtime behaviorálne signatúry. Aktívne posiela SYN cookies a challenge response v prípade podozrivých klientov.
  • Intrusion Prevention Systém (IPS) Systém pre detekciu a prevenciu prieniku monitoruje sieť a aktivity operačného systému na škodlivú činnosť. Je založený na statických signatúrach, ktoré sú pravidelne updatované. Dedikovaný hardvérový SME (String Match Engine) garantuje vysoký výkon tejto metódy.
  • Network Behavioral Analysis (NBA) Zariadenie sa učí štatistický profil prevádzky siete a serverov. Pri odchýlkach v prípade útoku je schopné tento útok automaticky rozpoznať, vygenerovať dynamickú signatúru a útok zablokovať.

Chcem ochranu pred DDoS útokmi

Ak chcete používať tento kontaktný formulár, musíte mať povolený Javascript.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE