12.03.2013

Zverejnili sme časovo obmedzenú extrémne výhodnú ponuku živých serverov. Najlacnejšie tarify začínajú už na 90 Kč za mesiac. Živý server je služba prenájmu cloudového servera účtovaného podľa reálneho využitia v 20-sekundových intervaloch. Vďaka tejto našej účtovacej metóde je možné platiť server iba za to, čo pre Vás urobí.

Správne miesto pre vaše dáta

NAŠE DATACENTRÁ NÁJDETE V PRAHE AJ V BRNE